Dzień: 2022-06-16

UEUE

Spółka KP DRONE  jest beneficjentem programu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej i otrzymała dofinansowanie w wysokości 999 227,20zł na realizację projektu nr POPW.01.01.02-20-0093/21 „System do zarządzania i analizy stanem technicznym