KP Drone Artykuły Inspekcja termowizyjna farmy 1.8 MW z drona – Szczegóły

Inspekcja termowizyjna farmy 1.8 MW z drona – Szczegóły

Zdjęcie farmy fotowoltaicznej na tle upraw

Na początku roku 2023 wykonaliśmy serię nalotów na kilku farmach fotowoltaicznych należących do jednego właściciela, które rozmieszczone były na terenie całego kraju. Poniżej przedstawiamy krótką relację z naszej pracy gdzie przedstawiamy szczegóły wykonywania inspekcji termowizyjnych przy użyciu dronów.

Przygotowania do lotów

Każda inspekcja rozpoczyna się przygotowaniem do lotów co wiąże się ze sprawdzeniem sprzętu oraz stref powietrznych i ewentualnym uzyskaniu zgód na loty.

Ze strony klientów potrzebujemy do wykonania inspekcji jedynie podania lokalizacji. Nie wymagamy przesyłania plików CAD z projektem farmy, krzywych, map itp. Wymagany do nalotu obszar (teren farmy) jesteśmy w stanie określić szybko w terenie wykorzystując np. dalmierz w wykorzystywanym przez nas dronie DJI Matrice 30T.

Farma z drona - kp drone
Farma fotowoltaiczna poddana inspekcji termowizynej z drona

Wykonanie nalotu

Przed uruchomieniem drona weryfikujemy warunki atmosferyczne, sprawdzamy i zapisujemy prędkość wiatru, poziom nasłonecznienia i inne parametry, które następnie znajdą się w końcowym raporcie. Wykonanie inspekcji wymaga ściśle określonych warunków pogodowych (np. minimalny poziom nasłonecznienia, maksymalna prędkość wiatru, pora dnia) i nie wykonywanie ich bez dbania o odpowiednie przygotowanie może skutkować przekłamaniem wyników lub brakiem wykrywania usterek. 

Kontroler i panel sterowania dronem do badań termowizyjnych

Weryfikując ułożenie paneli dostosowujemy i programujemy parametry drona do lotu. Udoskonalona przez nas metodyka zbierania danych i wykonywanie inspekcji farm fotowoltaicznych pozwala nam na wykonywanie inspekcji o 70% szybciej niż jeszcze dwa lata temu. Doświadczony pilot jest kluczem do sukcesu w przypadku wykonywania inspekcji z drona. Wysokie kwalifikacje w obsłudze dronów z termowizją pozwalają na znaczące przyspieszenie pracy co przekłada się na maksymalną możliwą ilość wykonania nalotów i końcową cenę za wykonanie inspekcji termowizyjnej z drona.

Z drugiej strony – pośpiech przy wykonywaniu inspekcji nie jest wskazany. Część zaoszczędzonego czasu wykorzystujemy na dodatkowy nalot z nieco innymi parametrami; który trwa jeszcze szybciej ale który służy nam jako backup. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, zawsze mamy pewność, że jakość zebranych danych będzie odpowiednia do wykonania raportu.

Wykorzystując własne oprogramowanie do raportowania przyspieszamy również sam proces analizy danych i tworzenia raportów. Często, raporty z naszych inspekcji były gotowe i przekazane do klienta w mniej niż 24 godziny od zakończenia lotów.

Uszkodzenia farmy fotowoltaicznej widoczne z drona
Hot-spoty na panelach fotowoltaicznych widoczne w kamerze termowizyjnej w dronie

Raportowanie inspekcji farmy 1.8 MW

Podobnie było w opisywanym przypadku. Po zakończonych nalotach i zgraniu danych udostępniliśmy klientowi raport w postaci pliku PDF zawierającego między innymi:

  • Skatalogowaną listę wykrytych usterek
  • Dokładną lokalizacja uszkodzonych paneli
  • Analizę różnic temperatur na uszkodzonych panelach
  • Ortofotomapę RGB całej inspekcji

Zakres oraz zawartość raportu może być modyfikowana z uwzględnieniem potrzeb naszych klientów.

Analiza temperatury na panelu fotowoltaicznym z hot-spotami.

Jeśli interesuje Cię nasza usługa inspekcji termowizyjnej z drona – zapraszamy do kontaktu.

  • Darmowa wycena inspekcji
  • Zawsze dokładny raport z badań
  • Loty na terenie całego kraju.
  • Indywidualny pilot

Related Post