KP Drone Artykuły Inspekcja Termowizyjna Farmy Fotowoltaicznej o Mocy 1MW: Studium Przypadku

Wprowadzenie

Farmy fotowoltaiczne odgrywają kluczową rolę w produkcji energii odnawialnej. Monitorowanie i utrzymanie ich wydajności jest niezbędne, aby zapewnić niezawodną dostawę energii elektrycznej. W niniejszym artykule przyjrzymy się fascynującemu przypadkowi inspekcji termowizyjnej na farmie o mocy 1MW, która była uruchomiona zaledwie dwa miesiące przed inspekcją. Wyniki tej inspekcji dostarczyły cennych informacji o stanie farmy i przekonały o niezastąpionym znaczeniu technologii termowizyjnych.

Farma Fotowoltaiczna o Mocy 1MW

Szybki Wzrost Energii

Farma fotowoltaiczna o mocy 1 megawata (1MW) została uruchomiona zaledwie dwa miesiące przed inspekcją. W tym czasie znacząco wzrosła produkcja energii, a farmy tego rodzaju stanowią ważny element walki ze zmianami klimatycznymi poprzez dostarczanie energii odnawialnej do sieci energetycznej.

Potrzeba Inspekcji

Pomimo krótkiego czasu od uruchomienia, właściciel farmy podjął decyzję o przeprowadzeniu inspekcji termowizyjnej. Celem było zidentyfikowanie potencjalnych problemów i zapewnienie, że instalacja działa z maksymalną wydajnością.

Wyniki Inspekcji Termowizyjnej

Wykrycie 6 Hot-Spotów

Podczas inspekcji termowizyjnej z użyciem drona wyposażonego w kamerę termowizyjną, wykryto sześć punktów o podwyższonej temperaturze, zwane hot-spotami. Te obszary wskazywały na problemy na panelach fotowoltaicznych takie jak fizycznie uszkodzenia lub silne zabrudzenia paneli. Występowanie hot-spotów obniża wydajność całej instalacji oraz zwiększa ryzyko dalszych uszkodzeń.

Wykrycie 2 Uruchomionych Diod Bocznikujących

Inspektorzy termowizyjni zauważyli, że na dwóch panelach fotowoltaicznych były uruchomione diody bocznikujące. To oznaczało, że te diody były nieprawidłowo zainstalowane lub uszkodzone, co mogło prowadzić do spadku wydajności.

Fizycznie Uszkodzony Panel

Podczas inspekcji ujawniono również fizycznie uszkodzony panel fotowoltaiczny. Panel wykazywał widoczne ślady uszkodzeń mechanicznych, które mogły wpływać na jego wydajność i trwałość.

Czas i Dokładność Inspekcji

Szybka i Efektywna Inspekcja

Cały proces inspekcji termowizyjnej, w tym przelot drona, zajmował zaledwie 60 minut. Dzięki wykorzystaniu drona z kamerą termowizyjną, można było szybko przejrzeć całą farmę fotowoltaiczną. W tym czasie pilot drona, wykonał nalot automatyczny zbierając zdjęcia do analizy oraz nagrał film, który posłużył do zabezpieczenia inspekcji w razie problemów z danymi. Zabranie większej ilości danych niż jest to konieczne, gwarantuje, że na farmę nie będzie trzeba wracać aby wykonać ponownie nalot.

Raport w Mniej niż 24 Godziny

Po zakończeniu inspekcji, dane zostały przetworzone, a raport został dostarczony właścicielowi farmy w mniej niż 24 godziny od zakończenia inspekcji. Raport zawierał kompleksową analizę termowizyjną, ortofotomapę RGB farmy, lokalizację uszkodzeń oraz ich rodzaj.

Wnioski

Inspekcja termowizyjna farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW dostarczyła istotnych informacji o stanie instalacji. Wykrycie hot-spotów, uruchomionych diod bocznikujących i fizycznie uszkodzonego panelu pozwoliło na szybką interwencję i zaplanowanie konserwacji. Szybki czas inspekcji i dostarczenie raportu w krótkim czasie to kluczowe zalety wykorzystania technologii termowizyjnych w monitorowaniu farm fotowoltaicznych. Dzięki tym narzędziom, właściciele farm fotowoltaicznych mogą utrzymywać swoje instalacje na najwyższym poziomie wydajności, dostarczając zielonej energii do sieci energetycznej.

Related Post